Biovarme

Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innefor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen. Vi har et bredt spekter av produkter, og under fanen biovarme, i rubrikken til venstre, kan dere velge mellom de ulike produktgruppene.

 

 

Utfasing av oljekjel                                                                                                                               Enova gir nå økonomisk støtte til omlegging fra oljefyring til fornybar vannbåren oppvarming av bolig. Tilskudd gis til installasjon av fornybar varmeløsning for helårsdrift i kombinasjon med fjerning av oljekjel. Som fornybar varmeløsning for helårsdrift regnes eksempelvis vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe.

 


Du finner mer informasjon om biovarme og om stønadsordninger på www.enova.no og for landbruket www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Bioenergiprogrammet/